VERTICAL VINDMØLLE SÆLGES

( MINIMØLLE )   HØJDE TIL VINGESPIDS CA. 6 METER OG BREDDE CA.3 METER
                                                Køber sørger for kommunale og andre tilladelser.                                                           MAIL:  kirial.eu@live.dk  SMS ogTLF. 045-25121522   Fastnet. Tlf. 045-87798081                       
 GRØN vawt  ENERGI
generator     tårn     vinger     Beslag